PATVIRTINTA
UAB „SSPC Real Estate“ direktoriaus
2023-03-20 įsakymu Nr. V-23-21

KOMPLEKSO „HARMONY PARK“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios taisyklės nustato apgyvendinimo sąlygas, svečių teises ir pareigas komplekse „Harmony park“.

„Harmony Park“ – tai poilsio kompleksas, kurio teritorijoje yra viešbutis, SPA ir vandens pramogų erdvė, restoranas, vilos, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra, žirgynas ir erdvės renginiams (toliau – Kompleksas). Kiekvienas Komplekso paslaugoms užsiregistravęs asmuo yra laikomas susipažinusiu su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojusiu jų laikytis, taip pat privalo su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis, bei užtikrinti, jog šie jų laikytųsi.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Komplekso administracija turi teisę iš Komplekso pašalinti asmenis, kurių elgesys yra nesaugus ar netinkamas, gali kelti pavojų kitiems svečiams ar Komplekso turto saugumui, neatitinka poilsio komplekso koncepcijos, prieštarauja gerai moralei ir kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms, viešajai tvarkai. Tokiu atveju svečio sumokėti pinigai yra negrąžinami ir svečias privalo sumokėti už visas iki einamojo momento įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
1.2. Saugumui užtikrinti, Komplekso bendro naudojimo patalpos bei erdvės stebimos vaizdo kameromis bei 24 val. per parą budi ginkluota apsauga.
1.3. Ramybės laikas Komplekse yra nuo 22.00 val. iki 7.00 val.
1.4. Visose Komplekso patalpose draudžiama rūkyti. Už šio reikalavimo nevykdymą svečiui taikoma 100 Eur bauda. Rūkyti rekomenduojama tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose.
1.5. Komplekso darbuotojai saugumui užtikrinti, turi teisę, iš anksto neįspėję svečio, įeiti į Komplekso svečių gyvenamus kambarius.
1.6. Komplekso administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
1.7. Komplekso svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.
1.8. Komplekso personalas, netrukdydamas svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
1.9. Komplekso administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart daiktus grąžina savininkams. Svečių pamesti, numeriuose rasti daiktai yra saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Viešbutyje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokias daikto (-ų) pristatymo išlaidas.
1.10. Svečiui išbuvus ilgesnį laiką nei tas, už kurį sumokėta, prieš išvykstant privalo atsiskaityti pagal tuo metu galiojančius įkainius.
1.11. Asmeniui, sumokėjusiam už Komplekso teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš Komplekso anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.
1.12. Komplekso personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.
1.13. Svečiai yra tiesiogiai atsakingi už savo atsivežtų vertingų ir kitų daiktų saugumą. Kompleksas neatsako už svečių asmeninius daiktus, paliktus bendrose Komplekso patalpose ar teritorijoje ir/ar padarytą jiems žalą, ar tai, kad svečiai juos prarado ir/ar sugadino, naudojantis tinkamai Komplekso teikiamomis paslaugomis.
1.14. Komplekso svečiai privalo atlyginti Komplekso ir/ar kitų asmenų turtui/sveikatai padarytą žalą, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į Kompleksą asmenų kaltės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl padarytų nuostolių numeryje negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.
1.15. Administracija turi teisę į Kompleksą neįleisti ir (ar) iš jo pašalinti asmenis, kurių elgesys yra nesaugus ar netinkamas, gali kelti pavojų kitiems lankytojams ar Komplekso turto saugumui, neatitinka Komplekso koncepcijos, prieštarauja gerai moralei ir kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms, viešajai tvarkai. Administracija turi teisę pašalinti iš Komplekso svečius, nepaisančius Komplekso teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdančius personalo nurodymų, ar kaip kitaip pažeidžiančius Komplekso taisykles. Nurodytais atvejais iš Komplekso pašalinus svečius, pinigai už bilietus svečiams nėra grąžinami ar kitaip kompensuojami.

2. KOMPLEKSE DRAUDŽIAMA

2.1. Atsivežti ir Komplekso viešbučio kambariuose laikyti bet kokius naminius gyvūnus (augintinius). Svečiai su naminiais gyvūnais (augintiniais) gali būti priimami ir apgyvendinami tik Komplekso vilose. Visoje Komplekso teritorijoje svečių augintiniai gali būti vedžiojami tik su pavadėliais, paleisti augintinius laisvai bėgioti poilsio komplekso teritorijoje yra griežtai draudžiama. Griežtai draudžiama leisti augintiniams tuštintis ant teritorijoje augančių dekoratyvinių augalų ir gėlių. Augintinių šeimininkai nedelsiant privalo surinkti visas savo augintinių išmatas. Už šiame punkte numatytų taisyklių nesilaikymą yra taikoma 60 Eur bauda. Klientai patvirtina, kad jiems yra žinoma, kad patalpų ir teritorijos priežiūroje yra naudojamos priemonės, skirtos apsaugai nuo graužikų, todėl prisiima visą atsakomybę dėl klientų ar jų augintinių sveikatos sutrikimų ar padarytos jiems žalos ir sutinka, kad Kompleksui nebus taikoma civilinė atsakomybė.
2.2. Triukšmauti, garsiai leisti muziką ir pan. ramybės metu (nuo 22:00 val. iki 7:00 val.), taip pat draudžiama kitaip trikdyti Komplekso svečių poilsį, bet kokiais veiksmais pažeidinėti viešąją tvarką. Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Komplekse gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.
2.3. Perstumdyti baldus Komplekso kambariuose, pernešti juos į kitus kambarius ir pan., laužyti ir gadinti Komplekso inventorių.
2.4. Laikyti Komplekso kambariuose degias, pavojingas, kvapus skleidžiančias ir pan. chemines ar kitokias medžiagas, bet kokius pavojingus įrenginius, prietaisus, medžiagas ir pan.
2.5. Komplekso kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei nurodoma Komplekso administratoriui.
2.6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.
2.7. Palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose.
2.8. Įsinešti į Komplekso teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.
2.9. Išsinešti kambaryje esančius rankšluosčius, chalatus ir kitą tekstilę. Draudžiama antklodes, rankšluosčius ir patalynę naudoti lauko pramogoms.
2.10. Fotografuoti ir filmuoti Komplekso viešbučio, taip pat kitas patalpas, Komplekso darbuotojus ir svečius be Komplekso administracijos sutikimo. Bauda – 75 Eur. Fotosesijų įkainiai ir sąlygos yra nurodytos www.harmonypark.lt svetainėje bei Komplekso viešbučio registratūroje.
2.11. Komplekso teritorijoje naudoti fejerverkus, žibintus bei kitus pirotechnikos gaminius. Bauda –1000 Eur.
2.12. Įžeidinėti, žeminti darbuotojus.

3. BENDROSIOS SVEČIO PAREIGOS

3.1. Griežtai laikytis saugos, higienos, aplinkosaugos gaisrinės saugos reikalavimų ir šių taisyklių.
3.2. Vykdyti visus Komplekso personalo nurodymus dėl saugos, higienos, aplinkosaugos gaisrinės saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.
3.3. Tėvai ir nepilnamečių globėjai privalo užtikrinti vaikų saugumą Komplekse.
3.4. Nustatyta tvarka susimokėti už visas suteiktas paslaugas.
3.5. Už sunaudotus gaminius iš mini baro susimokėti išvykstant, prieš tai informavus Komplekso registratūrą.
3.6. Išvykstant kortelę/raktą grąžinti Komplekso administratoriui. Pametus ar sugadinus kortelę/raktą, ir elektroninę apyrankę atlyginti Viešbučiui padarytą žalą – sumokėti kortelės/rakto ir elektroninės apyrankės mokestį – 20 Eur.
3.7. Pastebėjus/įvykdžius gedimą kambaryje ar viloje – nedelsiant pranešti Komplekso administracijai.
3.8. Esant ekstremaliai situacijai svečiai pirmiausia nedelsdami privalo kreiptis į Viešbučio registratūrą arba skanbinti trumpuoju numeriu (6188).

4. APGYVENDINIMAS

4.1. Svečias, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti į kompleksą atvykstančių svečių skaičių, savo kontaktinį telefoną bei elektroninį paštą, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, kitas pageidaujamas paslaugas.
4.2. Komplekso paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama telefonu arba elektroniniu paštu. Kompleksas pagal svečio užklausą laikinai rezervuoja užsakomas paslaugas ir svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodo terminą, iki kurio svečias turi sumokėti 30 proc. Avansą (arba kitą sumą, kuri nurodyta sąskaitoje). Komplekso rezervacija yra laikoma įvykusia tik Kompleksui gavus 30 proc. (arba kitą sumą, kuri nurodyta sąskaitoje) dalinį apmokėjimą už rezervuojamą laikotarpį. Gavus dalinį apmokėjimą už rezervuojamą laikotarpį, svečiams yra išsiunčiamas pranešimas su rezervacijos patvirtinimu svečio pasirinktu būdu – telefonu ar elektroniniu paštu. Svečiui nesumokėjus už paslaugas nustatyto avanso iki išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodyto termino, laikina rezervacija yra panaikinama.
4.3. Gavęs svečio rezervacijos mokestį už rezervuotas paslaugas, Kompleksas patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją, suteikdamas kiekvienai rezervacijai patvirtinimo numerį. Apmokėta rezervacija, kuriai yra suteiktas patvirtinimo numeris, yra laikoma garantuota.
4.4. Sutartis dėl teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai kompleksas gavo jo teikiamų paslaugų rezervaciją ir ją patvirtino. Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik, kai jis patvirtinamas raštu. Sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį.
4.5. Komplekso paslaugų rezervacija gali būti atšaukiama ne vėliau kaip prieš 3 pilnas kalendorines dienas iki numatytos atvykimo datos (15.00 val.), tokiu atveju svečiui grąžinama 100 procentų gauto avansinio apmokėjimo. Atšaukus rezervaciją likus mažiau kaip 3 pilnoms kalendorinėms dienoms iki numatyto atvykimo termino, gautas avansinis apmokėjimas už paslaugas yra laikomas Komplekso tiesioginiais ir neįrodinėtinais nuostoliais ir Svečiui nėra grąžinamas ar kitaip kompensuojamas.
4.6. Atvykimas Komplekse yra nuo 15.00 val., išvykimas – iki 12.00 val. Esant galimybei ir iš anksto suderinus su registratūra, svečiams gali būti taikomas nemokamas vėlesnis išvykimas (iki 13.00 val.), arba papildomai apmokamas vėlyvas išvykimas (iki 18.00 val.). Svečiui nepranešus apie norimą vėlesnį ar vėlyvą išvykimą Kompleksas turi teisę imti iš svečio mokestį už viešbučio kambario ar vilos papildomą parą.
4.7. Registracijos metu komplekso registratūroje svečias turi pateikti galiojantį asmens dokumentą ir svečiui yra pateikiama „Svečio registracijos kortelė”, kurią svečias privalo aiškiai, tiksliai ir teisingai užpildyti, nurodydamas vardą, pavardę, gimimo datą, galiojančio tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, lydinčio suaugusio asmens vardą, pavardę, atvykimo bei išvykimo datas, atvykusius kartu asmenis, automobilio valstybinį numerį ir pasirašyti.
4.8. Registracijos metu Viešbučio administratorius:
Siekdamas įsitikinti, kad atvykęs asmuo „Svečio registracijos kortelėje” pateikė tikslius duomenis apie save, o taip pat siekdamas patikrinti apmokėjimo priemonių turėtojo tapatybę ir nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą, paprašo svečio pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei patikrina vizos galiojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.9. Svečiui iki 14.00 val. neatlaisvinus kambario, arba kai svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu, Komplekso administracija pasilieka teisę viešbučio kambaryje ar viloje esančius daiktus perkelti į kitas viešbučio patalpas. Kompleksas neatsako už tokių perkeltų svečio daiktų saugumą. Svečias tokiu atveju apmoka Kompleksui už daiktų sandėliavimą Komplekso nustatytą kainą arba atlygina Kompleksui jo patirtas išlaidas dėl tokių daiktų sandėliavimo. Svečiui neatsiėmus daiktų per 30 dienų, svečio daiktai Komplekso sprendimu gali būti sunaikinami.
4.10. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Komplekso svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Kompleksas turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio kreditinės kortelės arba pateikdamas sąskaitą. Svečiai įsipareigoja pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas, įskaitant ir po išvykimo.
4.11. Svečias, sukaupęs į kambario sąskaitą didesnę nei 500 Eur sumą, privalo atvykti į registratūrą ir atsiskaityti už paslaugas. Kompleksas turi teisę neteikti svečiui paslaugų, kol svečias nėra apmokėjęs šiame punkte numatytos sumos.
4.12. Atvykus į Kompleksą svečiai už rezervuotas paslaugas privalo sumokėti iš karto. Sumokėti galima grynaisiais pinigais (euro valiuta) ar banko kortele arba bankiniu pavedimu. Jeigu svečias už paslaugas atsiskaito banko kortele, jis privalo Komplekso administratoriui pateikti banko kortelę. Svečiui už rezervuotas paslaugas mokant banko pavedimu, svečias turi užtikrinti, kad jo atvykimo į Kompleksą dieną pavedimu sumokėti pinigai būtų įskaityti į Komplekso banko sąskaitą. Svečiui atvykus į Kompleksą ir pinigams nesant įskaitytiems į banko sąskaitą, Komplekso administracijos darbuotojas turi teisę pareikalauti svečio už paslaugas apmokėti kitu šiame punkte nustatytu būdu.
4.13. Svečiui išvykus iš Komplekso anksčiau nei buvo numatyta, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką nėra grąžinami.
4.14. Atsisakius arba pavėlavus sumokėti rezervavimo mokestį, svečias yra apgyvendinamas bendrąja eilės tvarka.
4.15. Komplekso paslaugų kainos yra skelbiamos internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt bei registratūroje.
4.16. Komplekso teikiamų paslaugų kainos eurais (su PVM), mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos bendradarbiavimo sutartyse, individualiuose rezervacijų pasiūlymuose bei rezervacijų patvirtinimuose, skelbiamos tinklalapyje www.harmonypark.lt, viešbučių rezervacinėse sistemose ir kitoje Komplekso oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje. Kompleksas turi teisę keisti paslaugas ir jų kainas be išankstinio įspėjimo. Komplekso paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Komplekso paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu.
4.17. Vienas asmuo, apsigyvenęs numeryje, moka visą numatytą numerio kainą. Svečiams pageidaujant ir esant galimybei, už Komplekso nustatytą papildomą mokestį numeriuose gali būti apgyvendinami papildomi asmenys.
4.18. Jeigu kambaryje ar viloje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią mokamas papildomas Komplekso nustatytas mokestis.
4.19. Svečias, naudodamasis Komplekso teikiamomis paslaugomis, pats atsako už savo saugumą ir sveikatą bei privalo laikytis galiojančių bei saugumo taisyklių. Svečiui elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), Kompleksas visada kreipiasi į atitinkamas kompetentingas instancijas.
4.20. Svečiui pageidaujant apsistoti kitos kategorijos kambaryje ar viloje, nei nurodyta dovanų kupone ar yra iš anksto rezervuota, taikomos priemokos pagal tą dieną galiojančias kainas.
4.21. Kiekvienas svečias atsako už atsivežto maisto/gėrimų kokybę. Atsakomybė už pasekmes, atsiradusias dėl netinkamos maisto kokybės, tenka svečiui.
4.22. Viešbutyje kambariai tvarkomi kiekvieną dieną. Viešbučio kambariuose rankšluosčiai ir chalatai keičami kiekvieną dieną, patalynė kas 3 dienas. Vilose rankšluosčiai ir patalynė – kas trečią dieną. Kambarių tvarkymai vykdomi nuo 8:00 iki 17:00 val. arba iš anksto susitarus – svečiui patogiu laiku.
4.23. Svečiui ant durų pakabinus kortelę su užrašu „Prašau netrukdyti“, kambarys – netvarkomas.
4.24. Kompleksas pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų svečių pagal vidines Komplekso taisykles.
4.25. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti viešbučio kambaryje esančiame seife. Viešbutis neatsako už svečio daiktus paliktus ne seife.

5. MAITINIMAS

5.1. Komplekso restorano įprastas darbo laikas – nuo 12:00 iki 23:00 val. arba kaip pateikta Komplekso internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt. Administracija pasilieka teisę koreguoti Restorano ir gastrobaro Samana darbo laiką.
5.2. Komplekso svečiams pusryčiai Komplekso restorane arba gastrobare Samana teikiami nuo 8:30 val. iki 11:00 val. Administracija pasilieka teisę koreguoti pusryčių teikimo laiką. Naujausia informacija teikiama internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt.
5.3. Svečiui išvykstant iki 08:30 val. ir jam pageidaujant, suteikiami pusryčiai išsinešimui. Apie ankstyvą išvykimą (iki 08:30 val.) svečias turi informuoti Komplekso registratūros darbuotojus dieną prieš išvykimą, iki 21:00 val.
5.4. Į Komplekso restoraną draudžiama eiti su chalatais, maudymosi kostiumais, sportine apranga, lauko drabužiais (paltais, striukėmis ir pan.).
5.5. Apmokėjimą už maitinimo paslaugas į svečio kambario sąskaitą galima įtraukti tik Komplekso viešbutyje gyvenantiems svečiams, kiti (vilose gyvenantys svečiai arba neapsistoję Komplekse svečiai) už suteiktas maitinimo paslaugas mokasi vietoje Restorane.
5.6. Svečiams išsinešti maistą iš savitarnos (PUSRYČIŲ) restorano yra draudžiama. Už papildomą mokestį pusryčiai pristatomi į kambarį.
5.7. Svečiams draudžiama atsinešti į restoraną savo maistą ir gėrimus. Kompleksas jokiais atvejais neatsako ir neatlygina svečio ar kitų trečiųjų asmenų patirtos žalos, jeigu svečiai, kiti asmenys vartojo ne restorano tiekiamą maistą ar gėrimus.
5.8. Restorano rezervacijoms kai svečių skaičius yra virš 5asm. yra taikomas staliuko rezervacijos mokestis. Mažiausia avansinio mokėjimo suma, jei užsakovas neužsako jokių užkandžių, suma – 20 EUR/asm. Avansu sumokėta suma dengiama restorano sąskaita. Neišnaudotas likutis nėra grąžinamas. Staliuko rezervacijos avansinis mokėjimas gali kisti priklausomai nuo svečių skaičiaus. Jei svečias atšaukia stalo rezervaciją likus mažiau nei 48 val. iki užsakyme nurodytos datos ar neatvyksta, sumokėtas avansas negrąžinamas.

6. SPA IR VANDENS PRAMOGŲ ERDVĖ

6.1. Už SPA ir vandens pramogų erdvės teikiamas paslaugas svečiai privalo sumokėti SPA ir vandens pramogų erdvės registratūroje, jei jos neįskaičiuotos į apgyvendinimo kainą.
6.2. Asmenys, įsigiję SPA ir vandens pramogų erdvės abonementus, įsipareigoja laikytis šių SPA ir vandens pramogų erdvės vidaus tvarkos taisyklių visu abonemento galiojimo laikotarpiu.
6.3. Svečiai privalo dėvėti maudymosi kostiumą, tinkamą avalynę (skirtą avėti drėgnoje patalpoje).
6.4. Į SPA ir vandens pramogų erdvės persirengimo patalpas bei baseinų ir pirčių erdvę įleidžiami svečiai dėvintys antbačius, šlepetes arba nuo galimo purvo apsaugota avalyne.
6.5. Vandens ir pirčių erdvėje vaikai iki 14 metų gali būti baseinų ir pirčių erdvėje kiekvieną dieną iki 19:00 val. Administracija turi teisę mandagiai paprašyti tėvų/globėjų, kad po 19:00 val. jaunesni nei 14 m. amžiaus asmenys paliktų baseino ir pirčių erdvę. Vaikai iki 3 metų privalo dėvėti specialias sauskelnes ir plaukmenis.
6.6. Vaikai iki 6 metų amžiaus privalo dėvėti plaukimo rankoves, pripučiamas arba kt.
6.7. 7 – 14 metų amžiaus vaikams rekomenduojame dėvėti plaukimo rankoves, pripučiamas ar kt.
6.8. Nepilnamečiai ir neįgalūs asmenys į SPA ir vandens pramogų erdvę įleidžiami tik su pilnamečiais (18 metų turinčiais) juos lydinčiais asmenimis, kurie visiškai atsako už nepilnamečių ir neįgalių asmenų saugumą, sveikatą bei gyvybę. Pilnametis asmuo prisiima visišką atsakomybę už nepilnamečių bei neįgalių asmenų elgesį, komplekso taisyklių laikymąsi, už nepilnamečių ir neįgalių asmenų daiktų priežiūrą.
6.9. SPA ir vandens pramogų erdvėje rankšluosčiai svečiams išduodami nemokamai. Chalatai vilose gyvenantiems svečiams ir kitiems – nuomojami pagal nustatytus įkainius. Išeinant iš baseino panaudotus Komplekso rankšluosčius, chalatus, pirties skaras svečiai palieka SPA ir vandens pramogų erdvės registratūroje esančiose skalbinių dėžėse.
6.10. SPA ir vandens pramogų erdvės administratorius kiekvienam už SPA ir vandens pramogų erdvės paslaugas sumokėjusiam ar leidimą pateikti į SPA ir vandens pramogų erdvę turinčiam asmeniui išduoda individualią elektroninę apyrankę. Svečio turima elektroninė apyrankė leidžia jam įeiti ir išeiti iš SPA ir vandens pramogų erdvės, atrakinti ir užrakinti individualią daiktų saugojimo spintelę persirengimo erdvėje. Į SPA ir vandens pramogų erdvę elektroninės apyrankės neturintys asmenys neįleidžiami. Praradus elektroninę apyrankę svečiui yra taikoma 20 Eur bauda.
6.11. Svečias privalo nešioti ir naudotis tik jam priskirta elektronine apyranke.
6.12. Išeidamas iš SPA ir vandens pramogų erdvės svečias turi išsiregistruoti išėjimo kasoje ir susimokėti už jam suteiktas papildomas paslaugas ir/ar jo nupirktas prekes.
6.13. Už drabužinėje paliktus daiktus Kompleksas neatsako.
6.14. Svečiai patys atsako už savo sveikatos būklę, naudojantis SPA ir vandens pramogų erdvės paslaugomis.
6.15. Svečiai privalo pirtyse bei procedūrų erdvėje laikytis tylos.
6.16. Svečias, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti įspėtas arba jo pareikalauta tuoj pat palikti SPA ir vandens pramogų erdvę, taip pat svečiui gali būti skirta piniginė bauda lygi 100 Eur bei uždrausta lankytis baseinų ir pirčių erdvėje visam laikui.
6.17. Vėluojant į SPA centro procedūras, procedūros laikas trumpėja lygiagrečiai vėlavimo laikui.
6.18. Kai kurioms SPA procedūroms reikia visiškai nusirengti. Apie tai Jus informuos SPA specialistas prieš procedūrą. Įprastai SPA procedūroms yra skirti specialūs vienkartiniai bikini, kuriuos gausite prieš procedūrą. Daugelio procedūrų metu Jūs būsite apdengiami paklode.
6.19. Prieš procedūrą rekomenduojame nusiimti papuošalus, kad procedūros metu netrukdytumėte specialisto ir savęs.
6.20. SPA specialistas Jus pasitiks prieš procedūrą SPA centro poilsio erdvėje ir nusives į kabinetą, kuriame atliks procedūrą. Specialistas Jums pristatys procedūrą, jos efektyvumą ir trukmę.
6.21. Kadangi SPA turi ribotą vietų skaičių, rekomenduojame užsisakyti paslaugas iš anksto skambinant į SPA registratūrą.
6.22. Pirtys, baseinai, sūkurinės vonios yra išjungiamos likus 10 min. iki darbo pabaigos. Lankytojai privalo iš vandens ir pirčių erdvės išeiti per išėjimo vartelius iki oficialių vandens ir pirčių darbo valandų pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo.
6.23. SPA ir vandens pramogų erdvės svečio pareigos:
6.23.1. Lauko drabužius ir lauko avalynę palikti spintelėse, esančiose SPA registratūroje.
6.23.2. Drabužius ir kitus asmeninius daiktus palikti persirengimo patalpose (vyrų ar moterų rūbinėse), tam skirtose spintelėse. Spintelės užrakinamos elektronine apyranke.
6.23.3 Nepavykus užrakinti/ atrakinti spintelės informuoti personalą.
6.23.4. Nusiprausti duše prieš ir po apsilankymo baseine, pirtyje ar sūkurinėje vonioje.
6.23.5. Dėvėti maudymosi aprangą ir avėti drėgnoje patalpoje tinkamas šlepetes.
6.23.6. Prieš eidamas į bet kurią pirtį, prieš tai susipažinti su informacija nurodyta ant pirčių durų.
6.23.7. Ilgus plaukus būtina susirišti arba dėvėti plaukimo kepuraitę.
6.23.8. Į baseinus ar sukūrinę vonią įlipti/išlipti tik tam skirtose vietose (laipteliais).
6.23.9. Kokteilius ir kitus gėrimus, ledus gerti /valgyti tik prie tam skirtų stalelių.
6.23.10. Poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
6.23.11. Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, turi įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis pirtimis.
6.23.12. Pajutus sveikatos sutrikimus, nedelsiant kreiptis į baseino darbuotoją.
6.23.13. Kilus gaisrui, nedelsiant palikti baseino bei pirčių erdvės patalpas, vadovaudamasis baseino darbuotojų nurodymais, evakuotis pagal baseinų ir pirčių erdvės patalpų evakavimosi planą.
6.23.14. Prieš ir po naudojimosi pirtimis būtina nusiprausti po dušu.
6.23.15. Pirtyse (išskyrus garinę) būtina po savimi pasitiesti rankšluostį.
6.23.16. Druska kūno šveitimui naudojama tik garinėje pirtyje.
6.23.17. Į SPA procedūras atvykti 15 min. anksčiau.
6.23.18. Procedūras atšaukti 4 val. iki procedūros pradžios. Jeigu procedūra atšaukiama likus trumpesniam laikui nei 4 val. iki procedūros, tuomet ji laikoma kaip panaudota ir svečiui pateikiama sąskaita už paslaugas.
6.23.19. SPA centro terapeutus būtina įspėti apie sveikatos būklę, sutrikimus, negalavimus.
6.23.20. Užimti gultus bei krėslus paliekant chalatus bei rankšluosčius (ilgiau negu 20 min.) Personalas turi teisę juos nuimti ir pakabinti ant kabyklos.
6.23.21. SPA poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu privaloma pasitiesti rankšluostį.
6.23.22. Nešantis mobilųjį telefoną į SPA centro erdvę, išjungti jo garsą. Už mobilųjį telefoną (pan. įrenginius) ir jo saugumą visiškai atsako svečias.
6.24. SPA ir vandens pramogų erdvėje draudžiama:
6.24.1. Lankytis nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baseino personalas turi teisę be sumokėto įėjimo mokesčio kompensacijos išprašyti iš SPA ir vandens pramogų erdvės.
6.24.2. Naudotis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų svečių sveikatai ir/ar gyvybei.
6.24.3. Paslaugomis naudotis kartu su gyvūnais.
6.24.4. Po baseino ir pirčių erdvę nešiotis kėdes, gultus, staliukus.
6.24.5. Įsinešti gėrimus bei maistą, už šio punkto pažeidimą taikoma 50 Eur bauda.
6.24.6. Šiukšlinti, šlapintis, tuštintis ar kitokiu būdu teršti vandenį, persirengimo patalpą ir kitas SPA ir vandens pramogų erdves. Taikoma 150 – 250 Eur bauda.
6.24.7. Rūkyti. Taikoma 50 Eur bauda.
6.24.8. Neštis stiklinę tarą į baseinų ir pirčių erdvę.
6.24.9. Šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, laipioti įvairiomis konstrukcijomis, triukšmauti, melagingai šauktis pagalbos, ignoruoti baseino prižiūrėtojo perspėjimus.
6.24.10. Plaukioti netvarkingai, trukdant kitiems lankytojams.
6.24.11. Vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje (įstaiga pasilieka teisę skirti baudą ar reikalauti padengti dėl baseino darbo sutrikdymo ir valymo padarytą žalą).
6.24.12. Filmuoti ar fotografuoti darbuotojus bei svečius be jų sutikimo.
6.24.13. Į SPA ir vandens pramogų erdvę važiuoti su vaikiškais vežimėliais.
6.24.14. Į SPA ir vandens pramogų erdvę neštis bei naudotis asmeninėmis kosmetikos priemonėmis bei higienos priemonėmis (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemonės, naudoti kaukes, šveitiklius). Taikoma 50 Eur bauda.
6.25. Pirtyse draudžiama:
6.25.1. Atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas. Taikoma 50 Eur bauda;
6.25.2. Patiems pilti vandenį ant akmenų. Taikoma 50 Eur bauda;
6.25.3. Naudoti kosmetines priemones;
6.25.4. Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

7. TRANSPORTAS

7.1. Viešbučio svečiams vieta automobilio stovėjimui automobilių stovėjimo aikštelėje lauke ir požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje yra nemokama. Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje draudžiama statyti automobilius su dujine įranga.
7.2. Transporto priemonę būtina laikyti tam pritaikytose vietose. Neleidžiama automobilio laikyti ant žalios vejos.
7.3. Motorines ir mechanines transporto priemones galima statyti tik specialiai tam skirtose vietose. Priešingu atveju – bauda 100 EUR už kiekvieną pažeidimo atvejį.
7.4. Renginių metu automobilių stovėjimo taisykles ir kainas nustato Komplekso administracija.
7.5. Svečias yra atsakingas už jo transporto sukeltą žalą ir jos atlyginimą. Už kiekvieną sukeltos žalos atveju (pvz.: paliktas tepalų dėmes) svečiui taikoma 30 EUR bauda.

8. AKTYVIOS PRAMOGOS POILSIO KOMPLEKSE

8.1. Už laisvalaikio inventoriaus paslaugas svečiai privalo sumokėti ne vėliau kaip prieš pradedant juo naudotis.
8.2. Nuomodamasis laisvalaikio inventorių, svečias privalo pasirašyti naudojimosi juo sutartį, kurią pateikia Komplekso registratūros darbuotojas.
8.3. Naudojantis jojimo, dviračių, vandens pramogų inventoriaus nuomos, maudantis vandens telkiniuose bei naudojantis kitomis panašaus pobūdžio paslaugomis svečias rūpinasi savo bei savo svečių saugumu pats ir įvykus nelaimingam atsitikimui visa atsakomybė tenka svečiui. Tokiu atveju jokios atsakomybės bei žalos atlyginimo svečias iš Komplekso neturi teisės bei pagrindo reikalauti.
8.4. Komplekso teritorijoje yra gilūs vandens telkiniai ir ne visi jie skirti maudytis. Informacija apie vandens telkinius suteikiama Komplekso registratūroje.
8.5. Svečiai, pastebėję laisvalaikio įrengimų ar inventoriaus techninius gedimus ir/ar pažeidimus, turi jais nesinaudoti ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus techninius gedimus ir/ar pažeidimus tuo metu dirbantiems registratūros darbuotojams. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Priešingu atveju svečias atsako inventoriaus savininkams, svečiams ar kitiems tretiesiems asmenims už padarytą žalą dėl naudojimosi pažeistu inventoriumi.
8.6. Komplekso teritorijoje esančiuose tvenkiniuose žvejoti galima tik apsistojusiems svečiams, kurie Komplekso registratūroje susimokėjo pagal nustatytus įkainius.
8.7. Statyti Komplekso teritorijoje palapines galima tik Komplekso personalo darbuotojų nurodytose vietose. Kempingo gyventojams galioja visos Komplekso taisyklės.
8.8. Svečiai privalo saugiai elgtis su ugnimi – laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs.

9. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

9.1. Kilus gaisrui, svečias privalo:
9.1.1. Nedelsiant pranešti apie tai Komplekso registratūrai, tel. 6188 arba +370 650 98012 bei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112;
9.1.2. Pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal Komplekso personalo arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus.
9.1.3. Visuose komplekso kambariuose yra atitinkamo aukšto planai bei evakuacijos iš patalpos schemos, kuriose nurodomas kambario vieta bei artimiausi evakuaciniai išėjimai. Svečias privalo išeiti iš savo kambario po to, kai uždarys langus ir duris; jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų neįmanoma, pasilikti kambaryje ir plačiai atverti langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytų dūmais, svečiui rekomenduojama uždengti plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalynė;
9.1.4. Pasistenkti telefonu bei kitais įmanomais būdais pranešti Komplekso personalui savo buvimo vietą;
9.1.5. Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieiti prie lango ir šauktis pagalbos.

10. ŽIDINIO KROSNELĖS NAUDOJIMO SAUGUMO REIKALAVIMAI VILOSE

10.1. Židinio naudojimo metu griežtai draudžiama:
10.1.1. Jį įkurti lengvai užsidegančiais skysčiais (benzinu, žibalu, acetonu ir pan.).
10.1.2. Kūrenti atidarytomis durelėmis.
10.1.3. Patikėti jo priežiūrą mažamečiams vaikams.
10.1.4. Ant židinio dėti, laikyti bet kokius daiktus.
10.1.5. Naudoti be pelenų dėžės.
10.1.6. Palikti kūrenamą židinį be priežiūros.
10.1.7. Deginti buities reikmenis, tekstilę, plastmasę (vienkartinius indus), tualetinį popierių ir t.t.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Kompleksui, svečių turtui ir/ar sveikatai žalos padaręs svečias atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai. Svečių ar jų pasikviestų asmenų padarytą žalos dydį Kompleksui nustato Komplekso administracija.
11.2. Komplekso administracija nenagrinėja svečio pretenzijų ir neatsako už svečio patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei svečias nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
11.3. Dėl „Harmony Park“ atsakomybės ir teikiamų paslaugų nevykdymo, nustatant force majeure aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 nuostatos, taip pat Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnis.

leaf
leaf
Newsletter icon

Naujienlaiškio prenumerata

Dovanų kuponas