„Harmony Park“ vidaus tvarkos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Harmony Park“ (toliau HP) – tai parkas, kurio teritorijoje yra viešbutis, SPA centras, restoranas, vilos, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra, erdvės renginiams, žirgynas, hipodromas.

2. HP operatorė (toliau – operatorius) – uždaroji akcinė bendrovė „SSPC Real Estate“ (reg. adresas Islandijos pl. 32B, Kaunas, įm. k. 300573857, PVM mok. kodas LT100002534616, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras).

3. HP svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis HP teritorijoje.

4. Šios taisyklės nustato HP svečių aptarnavimo reikalavimus, svečių pareigas ir teises naudojantis parko paslaugomis, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus.

5. Šios taisyklės yra privalomos visiems svečiams. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

6. Svečias, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti ir/arba registruodamasis HP, ir/arba pasiimdamas elektroninę apyrankę/raktą, privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis bei su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis.

7. Kiekvienas svečias registruodamasis HP ir/ar pasiimdamas elektroninę apyrankę ir/arba raktą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.

8. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir/ar kartu su svečiu atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako HP užsiregistravęs ir/ar elektroninę apyrankę/ raktą pasiėmęs svečias.

9. Kiekvienas svečias privalo vykdyti visus HP personalo nurodymus dėl saugos, higienos, aplinkosaugos gaisrinės saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.

10. Teisę naudotis HP teikiamomis paslaugomis svečias įgyja tik sumokėjęs už paslaugas šiose taisyklėse arba sutartyje nustatyta tvarka.

11. HP personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti HP tvarką, kelti pavojų kitų svečių saugumui, neatitinka HP koncepcijos, prieštarauja viešajai tvarkai, moralei bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.

12. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių, HP paslaugos nėra teikiamos ir toks asmuo nedelsdamas privalo palikti HP teritoriją.

13. HP personalas turi teisę pašalinti iš parko svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia HP taisykles. Tokiu atveju svečio sumokėti pinigai yra negrąžinami ir svečias privalo sumokėti už visas iki einamojo momento įsigytas prekes ir/ar paslaugas.

14. HP draudžiama melagingai kviestis pagalbos, pažeisti viešąją tvarką, palikti kartu atvykusius nepilnamečius asmenis be priežiūros, trukdyti kitiems svečiams naudotis HP paslaugomis, triukšmauti, šiukšlinti, sukelti sau ir kitiems pavojingas situacijas.

15. Dėl techninių kliūčių ar kitų nenumatytų priežasčių, HP gali laikinai neteikti tam tikrų paslaugų. Tuo atveju, kai šios paslaugos įskaičiuotos į anksčiau pirktų paslaugų kainą, suma neperskaičiuojama ir pinigai svečiui negrąžinami.

16. Saugumui užtikrinti, kai kurios parko bendro naudojimo patalpos bei erdvės stebimos vaizdo kameromis.

17. Svečias privalo atlyginti savo veiksmais/neveikimu padarytą žalą HP turtui bei padarytą žalą tretiesiems asmenims LR teisė aktų nustatyta tvarka. Esant reikalui yra iškviečiama policija arba apsaugos tarnyba.

PASLAUGŲ KAINOS

18. HP paslaugų kainas nustato operatorius.

19. Paslaugų kainos skelbiamos raštu HP registratūroje ir internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt.

20. Operatorius turi teisę pakeisti HP teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.

ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

21. Rezervuojant HP paslaugas yra mokamas operatoriaus nustatytas avansas:

Paslauga Fizinis asmuo Juridinis asmuo
Apgyvendinimas 30 % arba pagal kitas oficialiai nurodytas sąlygas 30 % arba pagal sutarties sąlygas
SPA centras nėra Pagal sutarties sąlygas
Salės, erdvės Pagal sutarties sąlygas Pagal sutarties sąlygas
Paslaugų kompleksai 30 % arba pagal kitas oficialiai nurodytas sąlygas Pagal sutarties sąlygas
Renginiai pagal svečio užsakymą Pagal sutarties sąlygas Pagal sutarties sąlygas
Parko organizuojami renginiai Nustato HP administracija kiekvienam renginiui Nustato HP administracija kiekvienam renginiui

22. Užsakovui atsisakius užsakytų Paslaugų, avansas yra laikomas Paslaugos teikėjo tiesioginiai patirtais, bei neįrodinėtinais nuostoliais ir Užsakovui negrąžinamas. Dėl to Užsakovas įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų (išskyrus tuos atvejus, kai sutartimi yra sutarta kitaip).

23. Atvykus į HP, svečiai už rezervuotas paslaugas privalo sumokėti iš karto.

24. Už SPA centro paslaugas svečiai privalo sumokėti prieš patenkant į SPA centrą.

25. Už laisvalaikio inventoriaus paslaugas svečiai privalo sumokėti ne vėliau kaip prieš pradedant juo naudotis.

26. Už renginių (pagal svečio užsakymą) metu suteiktas paslaugas svečiai privalo susimokėti sutartyje numatytomis sąlygomis.

27. Atsiskaityti už paslaugas galima grynaisiais pinigais, kreditinėmis, debetinėmis kortelėmis arba banko pavedimu.

28. HP operatorius neteikia paslaugų už kurias nėra apmokėta.

DARBO LAIKAS

29. HP darbo laiką nustato operatorius.

30. Darbo laikas skelbiamas HP internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt.

31. Keičiantis darbo laikui apie pakeitimus operatorius informaciją pateikia internetinėje svetainėje www.harmonypark.lt.

RAMYBĖS LAIKAS

32. Nuo 00.00 val. iki 6.00 val. HP – ramybės laikas. Jis gali būti keičiamas tik HP administracijai leidus. Ramybės laiku negalima triukšmauti, šūkauti, garsiai kalbėtis, garsiai klausyti muzikos ir kitaip trikdyti kitų HP besiilsinčių asmenų miegą. Ramybės metu skleidžiamo triukšmo decibelų lygis negali viršyti 60 decibelų.

VAIKAI

33. Nepilnamečiai vaikai HP paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą.

34. Suaugęs asmuo – 18 metų sulaukęs asmuo, prisiimantis visišką atsakomybę už kartu atvykusių vaikų elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų tinkamą priežiūrą.

35. Su vaiku atvykęs asmuo visiškai atsako už tai, kad vaikas laikytųsi taisyklių, HP personalo nurodymų.

36. Kylant abejonių dėl svečio amžiaus, HP administratorius turi teisę pareikalauti svečio pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio (studento) pažymėjimą ar pan.).

37. Vaikai iki 14 metų į vandens ir pirčių erdvę įleidžiami tik prižiūrimi suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Vaikai iki 3 metų privalo dėvėti specialias sauskelnes ir plaukmenis. Vaikai iki 10 metų vandens ir pirčių erdvėje gali būti iki 18:00 valandos.

AUGINTINIAI

38. „Harmony Park“ vilose augintiniai priimami už papildomą mokestį, kurį nustato HP operatorius. Priedas*

39. Išskirtiniais atvejais gali būti taikomos išimtys, kurias nustato ir jų įgyvendinimo sąlygas apibrėžia HP operatorius.

40. HP teritorijoje augintiniai gali būti vedžiojami tik su pavadėliais. Griežtai draudžiama paleisti laisvai bėgioti savo augintinius parko teritorijoje.

41. Augintinių šeimininkai privalo surinkti visas augintinių paliktas išmatas.

42. Draudžiama augintiniams leisti tuštintis ant parke augančių augalų, gėlynuose ir pan.

43. Už taisyklių 38-42 p. nesilaikymą – bauda 60€.

TRANSPORTO JUDĖJIMAS, VIETA AUTOMOBILIO STOVĖJIMUI

44. HP svečiams vieta automobilio stovėjimui yra nemokama (išskyrus saugojamą požeminę aikštelę).

45. Atvykus į HP su motorinėmis ir mechaninėmis transporto priemonėmis, jas galima statyti tik specialiai tam skirtose vietose. Priešingu atveju už kiekvieną pažeidimo atvejį – bauda 60€.

46. Renginių metu automobilių stovėjimo taisykles ir kainas nustato HP administracija.

47. HP teritorijoje prašome laikytis greičio apribojimo ženkluose nurodytų reikalavimų ir kitų LR kelių eismo taisyklėse nurodytų reikalavimų.

48. HP teritorijoje draudžiama važinėti transporto priemonėmis vandens telkinių ledo paviršiumi.

49. HP teritorijoje važinėti transporto priemonėmis galima tik tam skirtais keliais. Važinėti bei parkuoti automobilius ant žolės draudžiama.

50. Už techniškai netvarkingo transporto sukeltą žalą (pvz.: paliktas tepalų dėmes) taikoma bauda – 30€ už kiekvieną žalos padarymo atvejį.

FOTOGRAFAVIMAS, FILMAVIMAS

51. Fotografuoti ir filmuoti parke esančių pastatų patalpose galima tik HP administracijai leidus.

SVEČIŲ ATVYKIMAS, IŠVYKIMAS

52. Atvykstančių svečių registracija į HP vyksta kasdien nuo 15:00 val., išvykstantys svečiai išregistruojami kasdien iki 12:00 val.  viešbučio registratūroje.

53. Svečias, pageidaudamas atvykti ir išvykti kitu laiku nei apibrėžta šiose taisyklėse, privalo tai iš anksto suderinti su HP personalu (viešbučio registratūros darbuotojais).

54. HP personalas turi teisę nesutikti keisti svečio atvykimo bei išvykimo laiko. Svečiui pageidaujant ir esant galimybei prailginti savo viešnagės laiką, t.y. pasirinkti vėlyvąjį išvykimą, svečias apmokestinamas 50% vienos nakvynės kainos.

55. Išvykdamas svečias privalo raktą/kortelę/elektroninę apyrankę ir/ar išsinuomotą laisvalaikio inventorių grąžinti HP personalui. Sugadinus, pametus ar kitaip praradus inventorių svečias privalo atlyginti prarasto ar sugadinto inventoriaus vertę.

APGYVENDINIMAS

56. Registracijos metu svečias Parko registratūros darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti apgyvendinimo kortelę.

57. Kambariuose gali nakvoti tik viešbučio administracijoje prisiregistravę asmenys. Svečiai turi sumokėti administratoriui už visus faktiškai kambaryje gyvenančius asmenis. Svečias yra atsakingas už visų faktiškai jo kambaryje gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi. Nepranešus administracijai apie papildomai kambaryje gyvenančius asmenis bei už juos nesumokėjus, bauda – 150€.

58. Rūkoma tik tam specialiai įrengtose rūkymo zonose. Patalpose nerūkoma. Bauda už rūkymą kambariuose – 150€.

59. Viešbutyje ir vilose visi elektros prietaisai veikia 220 V įtampoje.

60. Viešbutyje kambariai tvarkomi kasdien 9:00 – 17:00 val., vilose kambariai tvarkomi kas trečią dieną.

61. Viešbutyje patalynė keičiama kas tris dienas, rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien svečiui pageidaujant (nakvojant ilgiau nei vieną naktį). Vilose – kas trečią dieną.

62. Maloniai prašome einant į SPA erdvę nesinešti kambaryje esančių rankšluosčių. Jūsų patogumui SPA zonoje Jums bus pasiūlyti rankšluosčiai.

63. Antklodės, rankšluosčiai ir patalynė negali būti naudojami lauko pramogoms.

64. Už sunaudotas prekes iš mini baro išvykstant reikės susimokėti. Išvykstant prašome informuoti HP registratūros darbuotojus apie sunaudotas mini baro prekes.

65. Užsisakius paslaugų kompleksą ir gyvenant HP, bet jomis nesinaudojant, pinigai nėra grąžinami.

66. Pastebėjus technikos, įrangos ar kito inventoriaus gedimus, nedelsiant pranešti HP personalui. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, svečias atsako už naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi operatoriui, sau ar kitiems svečiams padarytą žalą.

67. Išvykstant kortelę/raktą maloniai prašome grąžinti Viešbučio administratoriui. Pametus ar sugadinus kortelę/raktą, turėsite atlyginti operatoriui padarytą žalą – sumokėti kortelės/rakto pagaminimo mokestį – 6€

68. Viešbučio kambariuose veikia laidinis ir belaidis interneto ryšys. Esant poreikiui, laidą galima gauti viešbučio registratūroje. Išvykstant laidą privaloma grąžinti registratūros darbuotojams. Pametus ar kitais būdais sugadinus laidą ar jo negrąžinus, taikoma bauda – 6€. Bevieliu ryšiu galite naudotis pagal nustatytus HP įkainius.

SPA CENTRO PASLAUGOS

69. SPA centras – tai baseinų ir pirčių erdvė, masažo, grožio ir kitų procedūrų kompleksas.

70. Vaikai ir neįgalūs asmenys į SPA centrą įleidžiami tik su pilnamečiais (18 metų turinčiais) juos lydinčiais asmenimis, kurie atsako už vaikų ir neįgalių asmenų saugumą, sveikatą bei gyvybę. Pilnametis asmuo prisiima visišką atsakomybę už vaikų bei neįgalių asmenų elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų ir neįgalių asmenų daiktų tinkamą priežiūrą. Vaiką ir/ar neįgalų asmenį lydintis asmuo visiškai atsako už tai, kad vaikas ir/ar neįgalus asmuo laikytųsi taisyklių, HP personalo nurodymų.

71. Kylant abejonių dėl svečio amžiaus, HP personalas turi teisę pareikalauti svečio pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio (studento) pažymėjimą ar pan.).

72. HP SPA centro administratorius kiekvienam už SPA paslaugas sumokėjusiam ar leidimą pateikti į SPA centrą turinčiam asmeniui išduoda individualią elektroninę apyrankę. Į SPA centrą elektroninės apyrankės neturintys asmenys neįleidžiami.

73. Elektroninė apyrankė pradeda veikti nuo momento, kuomet išmušamas apmokėjimo už SPA paslaugas kvitas ir apyrankė įmagnetinama. Praradus elektroninę apyrankę yra mokama 150 € bauda.

74. Būdamas SPA centre svečias privalo nešioti ir naudotis tik jam priskirta elektronine apyranke.

75. Svečio turima elektroninė apyrankė leidžia jam atrakinti ir užrakinti individualią daiktų saugojimo spintelę persirengimo erdvėje. Informaciniuose terminaluose svečiai gali gauti informaciją apie SPA centre praleistą laiką, sužinoti savo individualios spintelės numerį, kredito likutį. Jei svečiui kyla klausimų dėl naudojimosi elektronine apyranke tvarkos, jis turėtų kreiptis į bet kurį SPA centro darbuotoją.

76. Išduodant elektroninę apyrankę viešbutyje negyvenantiems asmenims, kiekvienam jų yra suteikiamas 150€ kreditas, skirtas apmokėti už paslaugas būnant SPA centre. Apyrankės paėmimas pažymi, kad svečias žino apie jam suteiktą kreditą ir įsipareigoja jį apmokėti išeidamas. Asmenų iki 18 metų kreditą apmoka jį lydintis pilnametis asmuo.

77. Išnaudojęs suteiktą kreditą, kiekvienas SPA centro svečias savo kreditą gali pasididinti SPA centro registratoriaus darbo vietoje įmokėdamas operatoriaus nustatyto dydžio sumą grynaisiais pinigais, kortele ar kitu operatoriui priimtinu būdu.

78. Svečias, pametęs elektroninę apyrankę, turi skubiai kreiptis į bet kurį SPA centro darbuotoją. Informavęs apie pamestą apyrankę, svečias nėra atleidžiamas nuo įsipareigojimo sumokėti 150€ baudą. Apyrankę pametęs svečias prisiima visišką atsakomybę dėl to, kad apyrankę radęs kitas svečias gali ja pasinaudoti (pvz., atidaryti individualią persirengimo spintelę ar pametusiojo sąskaita SPA centre įsigyti prekių ir/ar paslaugų ir pan.).

79. Išeidamas iš SPA centro svečias turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra nustatoma svečio mokėtina suma už SPA centre jam suteiktas papildomas paslaugas ir/ar jo nupirktas prekes. Jei svečias nesumoka už papildomai SPA centre suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

80. Atėjęs į SPA centrą asmeninius daiktus svečias turi palikti drabužinėje ir/ar individualiose persirengimo spintelėse. Individualios persirengimo spintelės rakinamos pačių svečių, todėl operatorius neatsako už jose paliktus daiktus ir rekomenduoja svečiams pasitikrinti, ar tikrai užrakino savo spintelę. Naudojimosi spintelėmis instrukciją paaiškina SPA centro registratūros darbuotojai.

81. Už drabužinėje paliktus daiktus operatorius neatsako.

82. Svečiams rekomenduojama į SPA centrą nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kuriuos galima pamesti arba kurie gali sugesti dėl drėgmės.

83. Viršutinius drabužius svečiai turi palikti viršutinių drabužių rūbinėje. Viršutinių drabužių rūbinėje dirbančiam asmeniui viršutinį drabužį svečias turi pateikti kišenėse nepalikdamas jokių daiktų, todėl už drabužio kišenėse svečio paliktus daiktus operatorius neatsako.

84. Gavęs elektroninę apyrankę svečias nusiauna lauko batus ir įsideda į batų spintelę prie SPA centro registratūros arba įsideda batus į specialų batų maišelį ir nešasi įsidėti į persirengimo spintelę.

85. Lankytojas, padaręs žalą SPA, jame esančiam turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

86. Lankytojas, patyręs turtinę žalą ir/ar neturtinę žalą SPA, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam SPA darbuotojui, nurodant įvykio vietą ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

87. SPA lankytojui patyrus turtinę ir/ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymu numatyta tvarka.

88. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo SPA patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

89. Dingus asmeniniams daiktams, svečias privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną valandą nuo paaiškėjimo apie dingimą momento, kreiptis į SPA centro registratūros darbuotojus.

90. Svečiai privalo turėti maudymosi kostiumą, tinkamą avalynę (skirtą mūvėti drėgnoje patalpoje) ir rankšluostį.

91. Svečiai SPA centre privalo dėvėti neslidžią avalynę. Svečias privalo pasirūpinti savo saugumu.

92. Laikantis higienos reikalavimų:

92.1. visi į SPA centrą įeinantys ir išeinantys svečiai privalo švariai nusiprausti duše su muilu.

92.2. prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše.

93. Atsižvelgiant į SPA centro paslaugų įvairovę, taip pat į konkrečių svečių fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos svečiams gali būti nerekomenduojamos. Svečias pats įvertina savo fizinę, sveikatos būklę ir yra atsakingas už savo sveikatą pasirinkdamas atitinkamas pramogas.

94. SPA paslaugomis draudžiama naudotis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų svečių sveikatai ir/ar gyvybei.

95. Operatorius rekomenduoja SPA centro svečiams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė ir fizinės galimybės leidžia naudotis joje teikiamomis paslaugomis. Svečiai patys atsako už savo sveikatos būklę, naudojantis SPA centro paslaugomis.

96. Svečiai, atliekantys procedūras, turi vykdyti procedūras vedančio asmens nurodymus, atsižvelgdami į savo sveikatos būklę.

97. Bet kokios rūšies akinius nešiojantiems svečiams SPA centre teikiamomis paslaugomis rekomenduojama naudotis akinius pritvirtinus raišteliais.

98. Svečiams nerekomenduojama naudotis SPA paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems svečiams ir/ar Viešbučio inventoriui.

99. Svečiai, nedalyvaujantys procedūrose, neturi trukdyti jas atlikti kitiems svečiams.

100. Draudžiama SPA paslaugomis naudotis kartu su gyvūnais.

101. Draudžiama SPA paslaugomis naudotis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims. Toks klientas privalo nedelsiant, HP personalui pareikalavus, palikti HP teritoriją.

102. Pirtyse draudžiama:

102.1. Atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus, kosmetines priemones ir vantas;

102.2. Patiems pilti vandenį ant akmenų ir reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;

103. Į pirtis prašome neštis rankšluostį ir pasitiesti ant gultų po visu kūnu.

104. Pirtyse bei procedūrų erdvėje prašome laikytis tylos.

105. Svečiams draudžiama:

105.1. Spjaudyti ant grindų ar į vandenį.

105.2. Atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose.

105.3. Vandenyje avėti avalynę.

105.4. Į baseinus, pirtis neštis gėrimus bei maistą, į baseinus pilti gėrimus.

105.5. Įlipti ir išlipti iš baseinų ne tam skirtose vietose.

105.6. Šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų.

106. Svečiai, pastebėję SPA centro įrengimų ar kito inventoriaus techninius gedimus ir/ar pažeidimus, turi jais nesinaudoti ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus techninius gedimus ir/ar pažeidimus tuo metu dirbantiems darbuotojams. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, svečias atsako už naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi operatoriui, sau ar kitiems svečiams padarytą žalą.

107. Svečiai privalo nedelsdami palikti SPA centrą jeigu to reikalauja gelbėtojas ar kitas HP atsakingas darbuotojas.

108. Už sugadintą ar pamestą rankšluostį arba chalatą svečias privalo sumokėti operatoriui 25€ baudą.

AKTYVIOS PRAMOGOS, LAISVALAIKIS

109. Naudojantis jojimo, dviračių, vandens pramogų inventoriaus nuomos, maudantis vandens telkiniuose bei naudojantis kitomis panašaus pobūdžio paslaugomis Užsakovas rūpinasi savo bei savo svečių saugumu pats ir įvykus nelaimingam atsitikimui visa atsakomybė tenka Užsakovui. Tokiu atveju jokios atsakomybės bei žalos atlyginimo Užsakovas iš Paslaugos teikėjo neturi teisės bei pagrindo reikalauti.

110. Parko teritorijoje yra gilūs vandens telkiniai.

111. Svečias privalo užtikrinti, kad jo svečiai, apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų ar esantys netinkamos sveikatos būklės, nesimaudytų uždaruose ir atviruose parko vandens telkiniuose, baseinuose bei nesinaudotų pirtimis, kubilu. Užsakovo svečiams maudantis uždaruose ir atviruose Parko vandens telkiniuose Užsakovas privalo užtikrinti besimaudančių svečių priežiūrą (samdomi gelbėtojai ar atitinkami asmenys prižiūrintys besimaudančius). Užsakovas rūpinasi savo bei savo svečių saugumu pats ir įvykus nelaimingam atsitikimui visa atsakomybė tenka Užsakovui. Tokiu atveju jokios atsakomybės bei žalos atlyginimo Užsakovas iš Paslaugos teikėjo neturi teisės bei pagrindo reikalauti.

112. Svečiai, pastebėję laisvalaikio įrengimų ar inventoriaus techninius gedimus ir/ar pažeidimus, turi jais nesinaudoti ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus techninius gedimus ir/ar pažeidimus tuo metu dirbantiems registratūros darbuotojams. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Priešingu atveju svečias atsako inventoriaus savininkams, svečiams ar kitiems tretiesiems asmenims padaryta žala dėl naudojimosi pažeistu inventoriumi.

113. Parko teritorijoje augantys vaisiai, daržovės, uogos ir pan. gali būti skinami tik iš anksto suderinus tai su Parko administracija.

114. Parko teritorijoje draudžiama medžioti, gaudyti, gąsdinti gyvūnus.

115. Parko teritorijoje esančiuose tvenkiniuose žvejoti galima parko operatoriui susimokėjus pagal nustatytus įkainius.

116. Parko teritorijoje fejerverkus bei pirotechnikos gaminius galima naudoti tik prieš tai raštu suderinus su Parko administracija jų naudojimo galimybes, laiką bei vietą. Priešingu atveju taikoma 500€ bauda, kuri laikoma minimaliais neįrodinėtinais nuostoliais.

117. Statyti parko teritorijoje palapines galima tik HP personalo darbuotojų nurodytose vietose.

118. Svečiai privalo saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs.

119. Išvykdami stovyklautojai privalo sutvarkyti paliekamą teritoriją.

120. Draudžiama šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, mėtyti, užkasti šiukšles bei kitas atliekas.

MAITINIMAS

121. Pusryčiai viešbutyje pateikiami visomis savaitės dienomis nuo 8:30 iki 11:00 val.

122. Išvykstant iki 8.30 val., svečiui pageidaujant suteikiamas maisto davinys. Apie ankstyvą (iki 8:30 val.) išvykimą prašome informuoti HP registratūros darbuotojus dieną prieš (iki 21:00 val.).

123. Parke vartoti savo atsivežtus maisto produktus ir gėrimus leidžiama tik išsinuomuotuose kambariuose arba vilose.

124. Kiekvienas svečias atsako už atsivežto maisto/gėrimų kokybę. Atsakomybė už pasekmes, atsiradusias dėl netinkamos maisto kokybės, tenka svečiui.

125. Svečiai į restoraną su chalatais ir sportine apranga neįleidžiami.

DOVANŲ ČEKIAI

126. HP dovanų čekius galima įsigyti viešbučio registratūroje, PLC MEGA esančioje HP salelėje (šalia akvariumo) bei HP e-parduotuvėje.

126. Už dovanų čekyje nurodytą sumą paslaugas reikia išsirinkti per vieną kartą bei už visas atsiskaityti iš karto kasoje tą pačią dieną.

127. Jei išsirinktų paslaugų kaina viršija čekyje nurodytą sumą, skirtumą galima sumokėti.

128. Jei išsirinktų paslaugų kaina mažesnė už sumą nurodytą čekyje, skirtumas negrąžinamas.

129. Dovanų čekis į grynuosius pinigus nekeičiamas.

130. Dovanų čekio galiojimo data nurodyta ant dovanų čekio.

DAIKTŲ SAUGOJIMAS

131. Jeigu svečio turtas nebuvo perduotas HP personalui saugoti, operatoriaus civilinė atsakomybė už svečio daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą ribojama svečio vienos nakvynės HP kaina, padauginta iš šimto. Operatoriaus civilinė atsakomybė už svečio vieno daikto praradimą, trūkumą ar sugadinimą ribojama svečio vienos nakvynės HP kaina, padauginta iš penkiasdešimties.

132. HP operatorius priima saugoti svečių pinigus, brangenybes ir kitas vertybes, išskyrus daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams, yra uždrausti galiojančiais LR teisės aktais arba daikto neįmanoma patalpinti į saugojimo kambarį/seifą dėl jo gabaritų. Pateikiami saugoti pinigai ar kitos vertybės turi būti tinkamai supakuoti ir pažymėti bei perduoti operatoriui raštu (pasirašant raštą abiems šalims). Už netinkamai supakuotų, nepažymėtų ar raštu neperduotų daiktų praradimą ar sugadinimą operatorius neatsako.

133. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti viešbučio kambaryje esančiuose seifuose. HP operatorius neatsako už daiktus, paliktus ne kambario seife.

134. Svečias privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per vieną valandą nuo sužinojimo apie įvykį, pranešti HP personalui apie savo daiktų dingimą, trūkumą, sugadinimą ar žuvimą. Priešingu atveju, HP atleidžiamas nuo atsakomybės už daiktų neišsaugojimą.

135. HP neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų valdytojų, jį lydinčių ar pasikviestų į HP asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių. HP taip pat neatsako už svečių transporto priemonių, paliktų ne operatoriaus nurodytoje vietoje, juose esančių daiktų bei gyvūnų praradimą/sugadinimą.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

136. Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

136.1. Išeidami iš kambario išjungti elektros prietaisus iš elektros lizdų: televizorių, arbatinuką, lygintuvą, kondicionierių, apšvietimo lempas.

136.2. Nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis.

136.3. Negalima į kambarį atsinešti ir jame laikyti degiųjų skysčių bei panašių medžiagų, keliančių gaisro pavojų.

136.4. Pasistengti gerai įsiminti evakuacinius išėjimus.

137. Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:

137.1. Nedelsdami praneškite apie tai viešbučio administratoriui tel. 6188 arba  +370 650 98012 arba priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112. Taip pat tel. 6160 HP apsaugai.

137.2. Kambariuose rasite scheminį evakuacijos iš atitinkamo aukšto planą, kuriame nurodomas Jūsų kambarys, evakuaciniai išėjimai.

137.3. Pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal HP personalo arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus.

138. Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje:

138.1. Nedelsdami praneškite apie tai viešbučio personalui tel. 6188 arba +370 650 98012 arba priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112. Taip pat tel. 6160 HP apsaugai.

138.2. Išeikite iš savo kambario po to, kai uždarysite langus ir duris; jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų neįmanoma, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne;

138.3. Pasistenkite telefonu bei kitais įmanomais būdais pranešti HP personalui savo buvimo vietą;

139. Atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos;

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

140. HP operatoriui, svečių turtui ir/ar sveikatai žalos padaręs svečias atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.

141. Svečiui išbuvus ilgesnį laiką nei tas, už kurį sumokėta, prieš išvykstant svečias privalo atsiskaityti pagal tuo metu galiojančius įkainius.

142. Asmeniui, sumokėjusiam už HP teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš HP anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.

143. Svečių HP pamesti ir HP darbuotojų ar kitų svečių surasti ir operatoriui perduoti daiktai 2 savaites saugomi HP arba perduodami policijai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką.

144. HP patyręs turtinės ir/ ar neturinės žalos svečias nedelsdamas (ne ilgiau kaip per 1 val.) turi pranešti apie tai HP registratūros darbuotojui, nurodyti įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu svečias nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

145. HP personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.

146. Operatorius neatsako už svečių asmeninius daiktus, paliktus bendrose HP patalpose, ar tai, kad svečiai juos prarado ir/ar sugadino, naudojantis tinkamai HP teikiamomis paslaugomis.

147. Operatorius nenagrinėja svečio pretenzijų ir neatsako už HP svečio patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei svečias nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

148. Šalių atsakomybę dėl „Harmony Park“ teikiamų paslaugų nevykdymo, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

„HARMONY PARK“ DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Harmony Park“ viešbučio (toliau – „Harmony Park“) dovanų kupono įsigijimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja dovanų kuponų, įsigijamų harmonypark.lt interneto svetainėje, pirkimą, jų galiojimą, apmokėjimą, „Harmony Park“ ir asmens, įsigyjančio dovanų kuponą (toliau – Klientas) arba dovanų kupono naudotojo (asmuo, kuris gavo dovanų kuponą, bet už kurį mokėjo kitas asmuo), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.
2. „Harmony Park“ valdytojas – UAB „SSPC REAL ESTATE” (juridinio asmens kodas 300573857, PVM mokėtojo kodas LT100002534616, buveinės adresas Islandijos pl. 32b, Kaunas, veiklos adresas Saulės vaikų g. 18, Vazgaikiemis, Prienų raj.) 8 650 98012 el. p. info@harmonypark.lt, internetinė svetainė www.harmonypark.lt).
3. Įsigyti dovanų kuponą elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:

3.1 Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
3.2 nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
3.3 Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.
3.4 Visų šiame punkte aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

4. „Harmony Park“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles. Įsigyjant dovanų kuponą, taikomos Taisyklės, galiojančios dovanų kupono įsigijimo metu.
5. „Harmony Park“ neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jeigu Klientas arba dovanų kupono naudotojas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis. Jei skiriasi dovanų kupono mokėtojas ir jo naudotojas, dovanų kuponą apmokėjęs asmuo yra atsakingas, kad dovanų kupono naudotojas būtų supažindintas su šiomis Taisyklėmis.

II SKYRIUS. DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMAS

6. Dovanų kuponas gali būti įsigytas „Harmony Park“ elektroninėje rezervavimo sistemoje https://www.harmonypark.lt/booking/#/hotelbooking , užpildžius dovanų kupono įsigijimo formą. Klientui pasirinkus norimą dovanų kupono vertę ir užpildžius dovanų kupono įsigijimo formą, Klientas nukreipiamas į sistemą, kurioje gali atlikti apmokėjimą. Sistemoje Klientas turi suvesti mokėjimo kortelės duomenis (Visa, Maestro, Mastercard). Klientui suvedus mokėjimo kortelės duomenis ir paspaudus mygtuką „PATEIKTI UŽSAKYMĄ“, laikoma, kad „Harmony Park“ ir Klientas sudarė sutartį dovanų kupono įsigijimui ir Taisyklės tampa privalomos. „Harmony Park“ gavus apmokėjimą, Klientui atsiunčiamas dovanų kuponas jo nurodytu elektroniniu paštu. „Harmony Park“ neprisiima atsakomybės už dovanų kupono negavimą, jei Kientas nurodo neteisingą el. pašto adresą. Dovanų kupono įsigijimo metu PVM sąskaita – faktūra neišrašoma.
7. Dovanų kuponas patvirtina dovanų kupono turėtojo teisę naudotis paslaugomis/įsigyti prekes už dovanų kupone nurodytą sumą. Įsigyti dovanų kuponai gali būti panaudoti prekėms ar paslaugoms įsigyti „Harmony Park“ viešbutyje (adresas Saulės vaikų g. 18, Vazgaikiemis, Prienų raj.) arba „Harmony Park“ salelėje, esančioje prekybos ir laisvalaikio centre MEGA (Islandijos pl. 30, Kaunas). Jei įsigytas dovanų kuponas skirtas paslaugoms – reikalinga išankstinė registracija. Paslaugos teikiamos vadovaujantis „Harmony Park“ vidaus tvarkos taisyklėmis. Dovanų kupono turėtojui užsisakius bet kurias „Harmony Park“ paslaugas, laikoma, kad jis susipažino su „Harmony Park“ vidaus tvarkos taisyklėmis ir sutinka jomis vadovautis.
8. Pageidaujamų paslaugų/ prekių kainai viršijus dovanų kupono vertę, susidaręs skirtumas turi būti apmokamas grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele (jei nesusitariama kitaip).
9. Dovanų kupono turėtojui įsigijus prekių/ paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone, likusi suma dovanų kupono turėtojui negrąžinama.
10. Dovanų kuponas turi būti išnaudotas per vieną kartą.
11. Dovanų kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.
12. Jeigu dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jį sumokėti pinigai dovanų kupono turėtojui negrąžinami.
13. Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas.
14. Už dovanų kuponą sumokėti pinigai negrąžinami.

III SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15. Klientas, norintis įsigyti dovanų kuponą, prisijungęs prie elektroninės rezervacijos sistemos, turi pateikti šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, kontaktinis telefono nr., el. paštas, mokėjimo kortelės duomenys.
16. Kliento asmens duomenys renkami dovanų kortelės įsigijimo, susisiekimo su Klientu (iškilus klausimams dėl dovanų kupono įsigijimo) ir apmokėjimo tikslais. Klientas, nepateikęs aukščiau nurodytų asmens duomenų, negali įsigyti dovanų kupono. Jeigu dovanų kuponas perkamas kitam asmeniui, Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad šių asmenų duomenys bus pateikiami „Harmony park“ su jų žinia ir sutikimu.
17. „Harmony Park“ asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga „Harmony park“ ir Kliento teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
18. Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Klientas turi teisę susipažinti su UAB „SSPC Real Estate“ tvarkomais asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti ar apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. Detalesnė informacija apie tvarkomus asmens duomenis pateikiama „Harmony Park“ Privatumo politikoje.

IV SKYRIUS. GINČŲ SPRENDIMAS

19. Visi nesutarimai ir ginčai, kilę tarp Kliento ir „Harmony Park“, susiję su dovanų kupono įsigijimu, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Klientas, turėdamas klausimų dėl dovanų kortelės įsigijimo ar panaudojimo ar norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti iškilusią problemą, turi kreiptis į „Harmony Park“ el. paštu info@harmonypark.lt, telefonu 8650 98012 arba asmeniškai, adresu Saulės vaikų g. 18, Vazgaikiemis, Prienų raj.
21. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kurios kontaktai nurodyti interneto svetainėje www.vvtat.lt  arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIS

 

Nuomininkas ir UAB SSPC Real Estate, registruota adresu Islandijos pl. 32B, Kaunas, įmonės kodas 300573857, (toliau – Nuomotojas), atstovaujama direktorės Aelitos Jonaitienės, veikiančios pagal įstatus, sudaro šią įrangos nuomos sutartį, (toliau – Sutartis), kuria susitaria:

 

 1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį šioje Sutartyje nustatytam terminui Nuomininkui valdyti ir naudoti poilsiui bei pramogoms skirtą įrangą (toliau  – Įranga), o Nuomininkas įsipareigoja naudotis šia Įranga pagal paskirtį, laikantis šios Sutarties sąlygų ir sumokėti nuomos mokestį. Nuomininko rekvizitai, Įranga, nuomos terminas ir užmokestis už Įrangos nuomą kiekvieną kartą yra numatomi atskirame užsakyme, kurio forma numatyta Sutarties priede Nr. 1 (toliau – Užsakymas). Užsakymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

 1. Nuomos terminas. Įrangos perdavimas Nuomininkui. Įrangos grąžinimas. Įrangos naudojimo paskirtis
  • Įranga Nuomininkui išnuomojama Sutartyje nurodytam terminui. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo  perdavimo Nuomininkui momento.
  • Įranga perduodama Nuomininkui Nuomotojo objekte Vazgaikiemio km., Prienų raj., išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip.
  • Laikoma, jog Įranga perduota Nuomininkui pasirašant šią Sutartį.
  • Nuomininkas atsako už Įrangą bei Įrangos eksploatacijos pasekmes nuo Įrangos perdavimo Nuomininkui momento, kuris nurodytas šioje Sutartyje.
  • Įranga grąžinama Nuomotojui pristatant ją į tą vietą, kurioje ji buvo perduota, išskyrus atvejus, kai abipusiu susitarimu nustatyta kitaip.
  • Laikoma, kad Įranga grąžinta Nuomotojui nuo momento, kai Įranga perduodama Nuomotojui nustatytoje vietoje ir apie tai Nuomotojas (Nuomotojo atstovas) padaro įrašą Užsakyme.
  • Nuomininkas turi teisę naudotis Įranga tik asmeniniais rekreacijos tikslais ir tik laikantis šios Sutarties sąlygų. Šia Sutartimi teisė naudotis Nuomininkui suteikiama tik Nuomotojo teritorijoje.

 

 1. Nuomos mokestis
 • Nuomos mokestis pagal šią Sutartį yra skaičiuojamas pagal Nuomotojo patvirtintus įkainius, galiojančius mokėjimo už Įrangos nuomą  dieną.
 • Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo Nuomininkui momento.
 • Nuomos mokestį Nuomininkas sumoka Nuomotojui paimant Įrangą valdyti, atsižvelgiant į Įrangos nuomos terminą. Nuomininkui vėluojant grąžinti Įrangą, Nuomininkas papildomai moka Nuomotojui už visą Įrangos naudojimo terminą iki faktiško Įrangos grąžinimo momento.
 • Tuo atveju, jei Nuomininkas Įrangą grąžina vėliau nei praėjus 30 (trisdešimt) minučių  po šioje Sutartyje nustatyto nuomos termino pasibaigimo, Nuomininkui skaičiuojamas nuomos mokestis kaip už papildomą nuomos valandą. Nuomos mokestis už kiekvieną pradelstą grąžinti Įrangą valandą didinamas pagal Nuomotojo patvirtintus įkainius.
 • Papildomas nuomos mokestis sumokamas grąžinant Įrangą Nuomininkui.
 1. Šalių teisės ir pareigos
 • Nuomotojo teisės ir pareigos:
  • Nuomotojas, net ir po šios Sutarties pasirašymo, turi teisę neperduoti Įrangos Nuomininkui tuo atveju, jei yra akivaizdu, jog nustatytu perdavimo metu Nuomininkas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitaip jo sveikatosbūklė neleidžia tinkamai ir saugiai eksploatuoti Įrangos.
  • Prieš perduodant Nuomininkui Įrangą eksploatuoti Nuomotojas įsipareigoja pravesti Nuomininkui išsamų instruktažą apie tai, kaip naudotis tokio tipo Įranga. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui techniškai tvarkingą, švarią Įrangą, kuria Nuomininkas turės teisę nekliudomai naudotis sutinkamai su Sutarties sąlygomis iki nuomos termino pabaigos.
  • Nuomotojas įsipareigoja, reikalui esant, nedelsiant pašalinti Įrangos techninius gedimus bei problemas, jei tokių atsiranda nuomos terminui nesibaigus. Nesant galimybės nedelsiant pašalinti gedimų, Nuomotojas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Įranga būtų nedelsiant pakeista kita tokios pačios rūšies Įranga.
  • Nuomotojas įsipareigoja priimti sutartais terminais Šalių susitarimu nustatytoje vietoje grąžinamą Įrangą. Priimdamasgrąžinamą Įrangą, Nuomotojas (Nuomotojo atstovas) patikrina jos būklę ir, reikalui esant pažymi apie Įrangai, ja naudojantis Nuomininkui, padarytą žalą.
  • Siekiant užtikrinti Įrangos grąžinimą, ir, reikalui esant, Nuomotojui padarytos žalos atlyginimą bei papildomo nuomos mokesčio sumokėjimą, Nuomotojas gali reikalauti rezervuoti tam tikrą pinigų sumą.
 • Nuomininkoteisės ir pareigos:
  • Nuomininkas prieš sudarydamas šią Sutartį įsipareigoja pateikti Nuomotojui dokumentus patvirtinančius, kad Nuomininkas yra vyresnis nei 18 metų asmuo.
  • Nuomininkas įsipareigoja laikydamasis išklausyto instruktažo ir Įrangos techninių charakteristikų,naudotis išsinuomota Įranga pagal jos paskirtį, naudojant Įrangą dėvėti apsaugos priemones, šalmą ir kt.
  • Nuomininkas neturi teisės naudotis išnuomota Įranga net ir po to, kai ji jam yra perduota vadovaujantis šia Sutartimi tuo atveju, jei yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitaip jo sveikatos būklė neleidžia tinkamai ir saugiai eksploatuoti Įrangos.
  • Nuomininkas neturi teisės perduoti naudotis išnuomota Įranga tretiesiems asmenims.
  • Nuomininkas atsako už Įrangos apsaugą, naudojimosi ja saugumąir techninę būklę iki Įrangos grąžinimo Nuomotojui
  • Nuomininkas įsipareigoja laiku grąžinti išnuomotą Įrangą, sumokėti visas šioje Sutartyje nurodytas sumas.
  • Nuomininkas privalo grąžinti Įrangą techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos kokios Įrangą priėmė. Įranga  negali būti subraižyta, sulaužytas ar deformuota (įlenkta) pan. Jei grąžinamos Įrangos būklė neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo atlyginti Įrangos defektų ištaisymo išlaidas.
 1. Šalių pareiškimai ir garantijos
  • Nuomininkas pasirašydamas sutartį pareiškia jog:
   • jo pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi. Nuomininkas sutinka, kad šioje Sutartyje pateikti Nuomininko asmens duomenys būtų naudojami šios Sutarties vykdymo tikslais.
   • yra išsamiai išklausęs pravestą jam instruktažą ir jam yra suteikta visa reikiama bei pageidaujama informacija apie Įrangą bei jos eksploataciją.
   • yra išsamiai perskaitęs šią Sutartį ir sutinka su visomis jos sąlygomis, įskaitant ir prisiimamą atsakomybę.
   • jo fizinė bei psichinė sveikatos būklė leidžia jam tinkamai naudotis Įranga ir jam nėra žinoma jokių kitų priežasčių dėl kurių jo naudojimasis Įranga keltų grėsmę jam, jo turtui, tretiesiems asmenims, trečiųjų asmenų turtui, Nuomininkui ar pačiai Įrangai.
   • Nuomininkas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Įrangos kaina sudaro Įrangos kainą, nurodytą Užsakyme arba Nuomotojo patvirtintame kainininke. Nuomininkasprisiima atsakomybę sumokėti Nuomotojui Įrangos kainą tuo atveju, jei Nuomininkui, naudojantis Įranga, ji pavogiama, sugadinama  arba nepataisomai sunaikinama.
 1. Šalių atsakomybė
 • Nuomotojas neatsako už Nuomininkui kilusius sveikatos sužalojimus naudojantis  Įranga. Atsakomybę už sveikatos sužalojimus prisiima Nuomininkas.
 • Nuomotojas neatsako už eksploatavimo metu Įrangos sukeltą žalą Nuomininkui bei tretiesiems asmenims ir/ ar jų turtui, išskyrus tuo atveju, jei tai atsitiko dėl Nuomotojo kaltės.
 • Nuomininkas visokeriopai atsako už šioje Sutartyje numatytų sąlygų laikymąsi, eksploatavimo metu Įrangos sukeltą žalą Nuomotojui bei tretiesiems asmenims ir/ ar jų turtui, išskyrus šios Sutarties 6.2 p. numatytą atvejį.
 • Nuomotojas žalą, Nuomininko padarytą Įrangai ar Nuomininkui Įrangą praradus, turi teisę išskaičiuoti iš Sutarties 4.1.5. p. minimos rezervuotos sumos. Tuo atveju, jei rezervuota suma nepadengia Įrangai padarytos žalos dydžio, Nuomininkas atlygina likusią sumą nuomos mokesčio mokėjimo momentu. Žalos dydis nustatomas pagal Nuomotojo patvirtintą kainininką.
 • Tuo atveju, jei, Nuomininkui naudojantis Įranga, ji bus pavogta arba nepataisomai sunaikinta, Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui atlyginti visą  Įrangos kainą.
 • Tuo atveju, jei, Nuomininkui naudojantis Įranga, Nuomotojo atstovas nustato, jog Nuomininkas nesilaiko savo įsipareigojimų, nustatytų šios Sutarties 4.2.2-4.2.6. p., Nuomotojas turi teisę nedelsiant be atskiro įspėjimo šią Sutartį nutraukti bei atsiimti Įrangą iš Nuomininko. Nuomos mokestis nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Nuomininkui negrąžinamas.
 • Nuomininkui taip pat tenka atsakomybė už savo veiksmais padarytus viešosios tvarkos pažeidimus.
 • Tuo atveju, jei Nuomininkas vėluoja mokėti Nuomotojui bet kurią (-as) iš mokėtinų sumų, jis moka Nuomotojui po 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną.
 1. 7. Kitos nuostatos
 • Sutartis galioja iki kol Šalys įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus.
 • Sutartis yra skelbiama viešai, Nuomotojo internetiniame puslapyje ir/ar Įrangos nuomos vietoje.
 • Sutartis Nuomininkui galioja visais atvejais Nuomininkui patvirtinus Užsakymą ir/ar priėmus Įrangą.
 • Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikoje pagal kompetenciją priklausančiame Kauno miesto teisme.